Over Lach.nl

Lach.nl is dé de ontmoetingsplaats voor 45+ in Nederland en brengt mensen samen om leuke dingen te doen. Nieuwe vrienden is nieuw plezier! Deze website is daarom de basis van vele nieuwe vriendschappen en liefdesrelaties! Lachen is niet alleen leuk, het is ook ontzettend gezond en het is één van de beste remedies tegen stress. Een kind lacht ruim 400 keer per dag terwijl volwassenen nog maar 10 keer per dag lachen. Onder invloed van allerlei levensomstandigheden gaan we minder lachen, terwijl we dat juist zo hard nodig hebben. Lachen werkt aanstekelijk en het is iets wat mensen graag samen doen. Dus schrijf u nu ook in en ervaar het zelf!


Website: www.lach.nl

Acties van Lach.nl om te pakken

Lach.nl

3 dagen gratis full membership